Hos Kaster & Jessen ApS er vi uddannede energivejledere.

Hvad er en energivejleder

En energivejleder er en håndværker, som har valgt at uddanne sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor der er oplagte energibesparelsespotentialer i en konkret bygning.

Målet er at give boligejerne og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til håndværkere, der er i stand til give en helhedsvurdering af, hvor det kan betale sig at sætte ind for at spare på energien − i stedet for at kigge på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig.

En energivejleder kan som sit primære arbejdsområde have enten installationer eller klimaskærmen (vinduer, tag mv.) Men ved hjælp af energivejlederuddannelsen har han suppleret sin byggetekniske viden inden for sit fagområde til også at kunne vejlede på tværs om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter– dvs. inden for eget fag og inden for andre byggefag.

Energivejledere er uddannet til at samarbejde med andre fagentreprenører og underentreprenører om en løsning, der dækker flere fagområder og sikrer ejeren af bygningen en energioptimal løsning.

Hvad er en energivejleder ikke?

Energivejlederuddannelsen er ikke en teknisk uddannelse – hverken en tillægsuddannelse inden for eget fag eller en teknisk uddannelse inden for andre fag.

En energivejleder er ikke certificeret eller autoriseret (udover eksisterende autorisationer f.eks. som elinstallatør, vvs installatør eller kloakmester).

Læs mere om Energivejlederen her...